Hogyan lehet megfelelő módon venni a kábítószert

Összefoglalva: elsősorban az érdekelt, hogy milyen fogalmi kereteket társítanak a napilapok a drogfogyasztáshoz, és ezzel milyen irányban befolyásolhatják az olvasók kábítószerekhez kapcsolódó asszociációit.

A drogfogyasztás ábrázolása bűnügyi kontextusban Az egyik leggyakoribb séma a drogfogyasztás bűnügyi kontextusban való szerepeltetése: a cikkekben főleg a bűnözéssel, a börtönnel, a maffiával kapcsolatos szövegkörnyezetben említik a kábítószert Takács, A lamblia vagy helmint kezelése bűnügyi kontextusban történő felülreprezentáltsága torz alapot adhat az olvasók számára, így bűnözői képzettársítás alakulhat ki az egész drogprobléma iránt.

Az es és a as év cikkeire egyaránt jellemző, hogy a leginkább a rövidhírekben fordultak elő kábítószeres bűncselekmények.

May 20, A drogfüggők számára a józanság elérése sokszor egy lehetetlen küldetésként, elérhetetlen célként jelenik meg. Nem számít, ki mennyi ideig és mit használt, mennyire érzi magát tehetetlennek vagy a helyzetét reménytelennek, mert megfelelő támogatással és kezeléssel a változás minden függő számára lehetséges.

A drog-bűnügyi vonal mentén kategorizálható, nem rövidhír jellegű írások fő témája mindkét vizsgált évben elsősorban a kábítószer-kereskedelem, a -csempészet és a dílerek letartóztatása volt. A szalagféreg fejét kontextusban elsősorban a kábítószercsempészek és a drogdílerek testesítik meg a bűn forrását, de az egyszerű kábítószer-használó közönséges bűnözőként való szerepeltetése is előfordul, annak ellenére, hogy az inkriminalizált szerek fogyasztásán kívül nem hág át jogszabályt.

Az es cikkekben stabil pont a rendőri, igazságszolgáltatói vélemény, akár olyan témában is, hogyan lehet megfelelő módon venni a kábítószert nem feltétlenül szükséges a szerepeltetése. Ennek oka az lehet, hogy az es évek végén a kevés létező prevenciós program közül a legismertebbet, a D.

Noha a kábítószerkérdésben nem kerülhető meg a büntetőjogi oldal, annak indokolatlan megszólaltatása alkalmas arra, hogy stigmatizáljon. A drogjelenség bűnügyi kontextusban való felülreprezentáltsága és a rendőrség hatáskörébe való utalása azt a nézetet erősíti, hogy a drogfogyasztás minden esetben társadalmilag káros, veszélyes és deviáns magatartásforma. A szerhasználat veszélyeinek és tragikus következményeinek bemutatása A bűnügyi kontextushoz hasonlóan jellemző séma a tragikus következmények hangsúlyozása és a kábítószerekkel összefüggő halálesetekről szóló szenzációközpontú beszámoló.

A drogfogyasztással összefüggő néhány extrém eset gyakran szerepel általánosságként, így lehetővé válik, hogy a nem rendhagyó eseteknek is magasabb a hírértéke. A drogjelenséget az as évekbeli kezdetektől végigkísérte a túldramatizáló, szenzációhajhász tálalásmód Rácz, ; Paksi, Ez megfigyelhető még ben is, a cikkek drámai hangulatát pedig az is erősíthette, hogy az év elején magasabb volt a halálos heroin-túladagolások száma, mint más időszakban, és több olyan felmérés is született, amely a droghasználat növekedő tendenciáira mutatott rá.

Már a címek esetén megfigyelhető az a tendencia, hogy a drogfogyasztás veszélyeinek hangsúlyozása során általában passzív szerepet kap maga a szerhasználó, és a drog az aktív ágens Rácz, A statisztikákra épülő cikkek szintén az áldozat passzivitását erősítik.

hogyan lehet megfelelő módon venni a kábítószert tabletták a férgek megelőzésére

A drogfogyasztó egy adat szintjére redukálódik, ami az elidegenítő hatást erősíti a problémával szemben. Jellemző, hogy a drogfogyasztó sorsában egyfajta determinizmus is megmutatkozott a cikkekben leírtak alapján. A következmények szinte minden esetben tragikusak és végzetesek, a megoldási lehetőség és a kiút ritkán jelenik meg. Mindemellett a drogjelenség ábrázolását végigkísérő sémák terén az egyik legjelentősebb változás a kilátástalanságot sugalló hangnem visszaszorulása.

A tragikus következmények bemutatását illetően külön kitérőt érdemel a legális drogok — így az alkohol, a cigaretta vagy a nyugtatók — alulreprezentáltsága. A drogos halálesetek túlnyomórészt hogyan lehet megfelelő módon venni a kábítószert szerepelnek a médiában, ha illegális szerfogyasztás okozta a halált, különösen, ha ez extrém módon történt.

Konzuli Szolgálat

Legális drogok okozta haláleseteknél gyakorlatilag csak az extrém körülményeknek van hírértéke. A médiareprezentációkhoz képest meglehetős aránytalanságot fedezünk fel a tényleges halálozási statisztikákban a szerfogyasztást illetően.

 • Kerek féreg alakja
 • Egyszerű otthoni gyógyszer a paraziták számára
 • Parazita anime 1. évad
 • Az emberi test parazitáinak legújabb gyógymódjai
 • 7 dolog amit tudnod kell, ha le akarsz állni.
 • A kutatás célja és módszere A kábítószer-kereskedelem és a kábítószer birtoklása a Büntető Törvénykönyv nehezebben értelmezhető tényállásai közé tartozik.
 • Előzmények A kábítószer-prekurzorok számos módon — például műanyagok, gyógyszerek, kozmetikai termékek, illatszerek, mosó- és tisztítószerek vagy illatanyagok előállításában — jogszerűen is felhasználható vegyi anyagok.

Magyarországon az illegális szerek fogyasztása évente körülbelül 35—50 életet követel, míg alkoholos májzsugorban körülbelül 5 fő hal meg egy évben Rácz, A médiában mégis az előbbinek van hírértéke a drogok világában is érvényesülő etnocentrizmusnak köszönhetően Kenyeres, Mészáros,azaz mivel a legális szerek a társadalomba kulturálisan beágyazódtak, elfogadottabbá váltak — holott az országban több alkoholista van, mint heroinista.

Pozitívum, hogy már ben akadt példa kombinált gyógyszer férgek számára legális szerek okozta veszélyek említésére a Népszabadságban és a Magyar Nemzetben is. Közel tíz évvel később, ban az ilyen szenvedélybetegségek kezdenek beépülni a köztudatba, és a sajtó is jóval többet foglalkozik a témával — elsősorban a játékszenvedéllyel.

A Kendermag Egyesület demonstrációja

A szerek differenciáltságának mértéke Az egyes drogfajták médiareprezentációját a kezdetektől végigkísérik olyan tévedések és mítoszok, amelyek a már említett, a közvélekedésben élő differenciálatlan és egysíkú drogképet tükrözik vissza. Az ben megjelent cikkek nagy többségére egyáltalán nem jellemző a különböző drogtípusok közötti különbségtétel — a fogalmak körüli zavar és azok következetlen, téves használata viszont annál inkább.

eldobható féregtabletta

A differenciálatlanság a leginkább úgy mutatkozik meg, hogy hatásukban és felhasználási kultúrájukban jelentősen különböző drogokat mosnak össze, ahogy tipikus az összes illegális szer összegyúrása is egyetlen, magas kockázatú szerré. A as cikkekben már jobban megfigyelhető a szerek közötti differenciálás, de rendszeresen előfordulnak általánosítások és tévedések. Mindent összevetve azonban a média — és a közvélekedés — valamilyen mértékben megtanulta a különböző szertípusok sematikus jellemzőit, emiatt viszont szükség van valamilyen rendhagyó pluszra a hírérték fokozásának érdekében.

Így új, népszerű motívum az új drog.

2.1. A kereskedés és forgalomba hozatal elhatárolása a megszerzéstől és tartástól

A kevésbé ismert szerek újrafelfedezése alkalmas lehet ennek megteremtésére. Az új drog motívuma gyakran kiegészül azzal, hogy a szert hatások tekintetében különböző hatóanyagú és hatásmechanizmusú kábítószerekkel mérik össze, az új drog veszélyességét hangsúlyozandó. Ez ráadásul többnyire a mennyiségre vonatkozó adatok mellőzésével történik, így az eredmény megtévesztő.

A drogok terén élő etnocentrizmus szintén jól felhasználható az újdonságban rejlő hírérték kiaknázására. Ez viszont elég is ahhoz, hogy új kábítószerről cikkezzenek. Szerhasználókkal kapcsolatos sémák A szerhasználók bemutatásánál is megjelenik a közgondolkodásban elterjedt előítéletek kiterjesztése a különböző kockázatú illegális szerek eltérő szerhasználati szokásokkal rendelkező fogyasztóira. Nem jellemző a kipróbáló, az alkalmi, a rendszeres és a problémás használó szétválasztása, a kábítószereknek legtöbbször csak problémás használata létezhet Takács, Több diák próbálja ki a drogokat, nőtt az alkalmi fogyasztók száma a körükben, vagy esetleg drogfüggő tanulóból lett több?

Mivel a különböző típusú droghasználók nem különülnek el egymástól kellő mértékben, minden droghasználó a drogos kategóriába kerül, így stigmatizálódik. A leegyszerűsített kábítószeres címke főként a címekben és a leadekben maradt meg.

Az ilyen jellegű egyszerűsítés nyilvánvalóan megkönnyíti a cikk témájának beazonosítását, de mivel az ilyen megfogalmazás alapvetően hogyan lehet megfelelő módon venni a kábítószert mindig a lecsúszott, bűnöző junkie-val kapcsolatos konnotációkat ébreszt a többségben, a figyelemfelkeltés mellett számolni kell a negatív attitűd erősítésével is.

Megosztás A Vörösmarty téren egyszerre tüntettek a marihuána fogyasztásának büntetése ellen tiltakozók, és a drogfogyasztást ellenzők. Az ellentüntetők folyamatosan provokálták a civil szervezet szimpatizánsait. A Szabad Magyarországért Mozgalom és a Friss Levegőt Polgári Kör által szervezett ellentüntetés résztvevői eredetileg a tér egyik felét kapták meg a tiltakozás helyszínéül. Így az ellentüntetés résztvevői kezdetben csak a kordon mögül kiabáltak.

A as sajtót vizsgálva feltűnik, hogy továbbra is ritkaságszámba megy a problémamentes drogfogyasztó reprezentálása, ahogy a kontrollált használatot sem mutatják be, vagy ha igen, szkeptikusan állnak annak létezéséhez. A drogfogyasztásban érintettek megszólalásai A médiumok drogképét befolyásolhatja az is, hogy milyen fórumokon milyen szereplők jelennek meg, például ki kezdeményez egy adott témát.

Így az is befolyásolhatja egy cikk üzenetét, hogy kiket szólaltat meg az újságíró Mészáros et al. A cikkek többségében ritkán fejti ki a véleményét maga a drogos, ami a drogfogyasztóktól való eltávolítást erősíti.

A passzív ábrázolásmód cselekvésképtelenséget sugallhat, a szerhasználókat pedig amúgy is gyakran kapcsolják össze a teljes kontrollhiánnyal. Minél többször aktív egy személy — vagyis minél gyakrabban nyilatkozik személyesen —, annál inkább tűnik a társadalom aktív tagjának Kenyeres et al. A problémával csak közvetve foglalkozók gyakori szerepeltetése felveti a hatalmi pozíciók leképezésének kérdését. A hírgyártás szakmai szabályai szerint a média olyan hiteles forrásokra szorul, mint az érdekvédelmi szervezetek, a rendőrség, a pártok vagy a társadalmi mozgalmak, amelyek hatalmuknál és reprezentatív státusuknál fogva számítanak mérvadónak.

Miután a média terepet kínál meghatározásaiknak, ezen intézményeknek módjukban áll érdekeiknek megfelelően újratermelni a társadalom hatalmi viszonyait Kitzinger, Az es év sajtómegjelenéseiben egyértelműen a rendőrség és az igazságszolgáltatás dominanciája figyelhető meg a cikkek megszólalók szerinti elemzése során.

Szinte minden cikkben megjelennek — ahogy korábban már említettem, olykor indokolatlanul is —, sokszor ők az egyedüli megkérdezettek. A gyakori szerepeltetésnek köszönhetően ezek a szervek meghatározásaikkal hozzá tudnak járulni a társadalomban lévő hatalmi viszonyok újratermeléséhez. Ez a folyamat tapasztalható az es írásokban a politikusok idézésével kapcsolatban is, akik azt a frissen elfogadott drogtörvényt legitimálják nyilatkozataikkal, amely akkoriban Európa legszigorúbb drogtörvényének számított.

Szakértőket, orvosokat nem annyira a konkrét, a drogfogyasztókat közvetlenül érintő történések — például halál­eset, terápiás intervenció — miatt, mint inkább elméleti kérdésekben kérdeztek meg, így felmérések esetén, prevenciós programokkal kapcsolatban vagy a készülő nemzeti drogstratégia témájában.

Maguk a drogfogyasztók nem hallatják a hangjukat a cikkben, leszokott függők viszont ritkán, de nyilatkoznak. Jól mutatja a változást a augusztusában történt heroin-túladagolásos halálesetek feldolgozása. Míg az elején történt túladagolási hullámot tárgyaló írásokban jellemzően csak rendőröket kérdeztek meg, addig a as esetek kapcsán már a szakértői réteg megszólalásai domináltak.

Szerepeltetésük hitelesebbé teszi a cikkeket és így az egyes sajtótermékeket, valamint szélesítik az olvasók látókörét, tudását, ami elősegíti a differenciált véleményalkotást. A szakértők mellett nagyobb arányban fordul elő droghasználók vagy egykori szenvedélybetegek szerepeltetése is.

Hogyan lehet megfelelő módon venni a kábítószert A cikkek elemzése alapján úgy tűnik, ban jóval plurálisabb képet közvetített a média a drogokról és a drogfogyasztókról, mint tíz évvel korábban. Jellemzőbb a különböző szertípusok és fogyasztói magatartások közötti különbségtétel, a széles körű, hiteles szakértői réteg gyakoribb megszólaltatása, a megoldási lehetőségek számbavétele, különös tekintettel az ártalomcsökkentés szerepére.

Médiakutató 2009 ősz

Megszólalnak a szerhasználók is, és nagyobb arányban esik szó a legális szerek, illetve a viselkedéses addikciók szerepéről. Bár bizonyos mítoszok és tévedések továbbra is előfordulnak — főként a drogtípusok és drogfogyasztói mintázatok terén jellemző még ma is a differenciálatlanság —, összességében elmondható, hogy a nyomtatott sajtó pontosabb, hitelesebb reprezentációhoz közelített.

A változások hátterében három fő ok állhat: az újságírói attitűdök változása, a szerhasználók megnövekedett kontrollja saját reprezentációjuk felett és az érdekvédelmi szervezetek ezeket támogató munkája. Az újságírói attitűdök változása Münnich Iván és Kó József vizsgálta a magyar médiaszereplők drogokkal kapcsolatos attitűdjét.

A kutatók abból indultak ki, hogy a médiában bemutatott anyagok nem függetlenek a készítők attitűdrendszerétől, ezért az üzenetek magukon viselhetik a médiaszereplők drogokkal kapcsolatos nézeteit, ami befolyásolja a tájékoztatás milyenségét és így a közönség drogokról alkotott képét is. Sok esetben találkoztak alapvető tájékozatlansággal.

hogyan lehet megfelelő módon venni a kábítószert biztonságos féreg gyógyszer

A megkérdezettek csupán harmada tekinthető jól tájékozottnak, vagyis ismert legalább három kábítószert és azok szerhasználati módjait. Ez a csoport differenciál az egyes drogtípusok között, és nagyjából tisztában van azok hatásmechanizmusával, illetve a szerhasználat következményeivel.

A többség azonban csak egy-két drogot tud megnevezni, nem differenciál, és nem ismerik a fogyasztási szokásokat. A felmérésben résztvevők 11 százaléka bizonyult teljesen tájékozatlannak drogkérdésekben. A kevésbé tájékozottak jellemzően veszélyesebbnek tartják a droghasználatot, mint a pontosabb ismeretekkel rendelkezők, ez a kutatásban is érzékelhető volt. A médiában dolgozók 36 százaléka tett különbséget a különböző drogok között veszélyességüket illetően, míg közel 60 százalékuk tekintette a drogfogyasztást minden esetben veszélyesnek.

Az nyálka paraziták fontos tényezőnek tűnik a médiában dolgozók drogokkal kapcsolatos attitűdjének vonatkozásában. A fiatalabbak — különösen a 30 év alatti korosztály tagjai — jóval tájékozottabbak, több ismerettel és differenciáltabb képpel rendelkeznek.

2.2. Kábítószer-csempészet

A legkevésbé az idősebbek tájékozottak: több 60 év körüli újságíró vallotta be, hogy nem ismert a heroinon kívül más drogot, és bár később kiderült, hogy a marihuánáról is hallott, nem tudott különbséget tenni a két drog között.

A fiatalok tájékozottságát több tényező is indokolhatja. Olyan időszakban nőttek fel, amikor egyre több információ volt hozzáférhető a drogokról, 19 és csökkent a túlmisztifikálás mértéke is. A most húszas éveiben járó generáció tagjai már különböző drogprevenciós programokon vehettek részt iskolai kereteken belül, és ha maga a prevenció akkoriban nem is a leghatékonyabb módszerekkel zajlott, alapvető információkat sajátíthattak el a foglalkozásokon.

Valószínű, hogy a fiatal újságíróknak több tapasztalatuk van magukkal a szerekkel kapcsolatban is. A médiában malac féreghajto ara fiatalabb generáció nagy része paraziták kritikus próbált már ki drogokat vagy alkalmi fogyasztója azoknak.

Münnichék kutatásában a megkérdezettek 80 százaléka számolt be arról, hogy különböző munkahelyi összejöveteleken találkozott már szerhasználattal, elsősorban marihuánát és kokaint fogyasztottak a jelenlévők.

Személyes interjúk azt mutatják, hogy a médiában dolgozók körében az átlagnépességnél gyakrabban és magasabb arányban fordul elő drogfogyasztás, az érintettek a stresszt és a munkájuk jellegéből adódó fokozott tempót próbálják kezelni elsősorban stimulánsokkal. Ez persze kiegészülhet azzal is, hogy sokuk már karrierjük megkezdése előtt is kipróbált vagy időnként használt különböző drogokat. Feltételezhető, hogy ezek a sajtómunkások hitelesebb képet közvetíthetnek és jobban differenciálhatnak nem droghasználó társaiknál, mivel több tapasztalatuk van a szerekkel kapcsolatban, és nagyobb rálátásuk van a köztük lévő különbségekre.

A szerhasználók kontrollja reprezentációjuk felett Tekintse meg a gyermeket, ha morális pánik differenciálódásával kapcsolatban fontos elem, hogy a korábbi bűnbakoknak már jóval nagyobb az ellenőrzésük saját reprezentációjuk felett, így a helyzetük is kevésbé kiszolgáltatott.

Kitzinger Dávid e mögött három alapvető okot lát. Egyrészt a korábbi bűnbakok megtanultak azon a nyelven beszélni, amelyen a társadalmi valóságról szóló diskurzus zajlik, másrészt a média pluralizálódásával tágabb tere nyílt az eltérő véleményeknek. A harmadik ok az, hogy erőforrásaiknak köszönhetően ma már képesek érdekcsoporttá szervezni magukat.

Ezáltal ők is aktívan részt tudnak venni a társadalmi diskurzusban, és hatékonyan tudják képviselni saját tartalmukat. A drogfogyasztók esetében is megfigyelhetők ilyen jellegű változások, bár az érdekvédelemmel kapcsolatban is fontos szétválasztani, milyen típusú szerhasználatról beszélünk, hiszen az alkalmi szerhasználók jóval szélesebb társadalmi réteget fednek le, mint például a súlyosan függő heroinisták.

Általában éppen azok hogyan lehet megfelelő módon venni a kábítószert képesek képviselni az érdekeiket, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá: az alacsony szociális státusú drogfüggők, akik a tipikus junkie-ábrázoláshoz szolgáltatnak alapot.

 • Helminthiasis megelőző kezelés
 • Tabletta a bélben élő paraziták számára
 • A legjobb a pinwormsből
 • Strongyloidosis és strongyloidosis
 • Zsély Anna: Addikciók a médiában (Médiakutató)
 • A Kendermag Egyesület demonstrációja

Ők továbbra is rá vannak szorulva arra, hogy mások lássák el képviseletüket. Az alkalmi szerhasználók viszont már eredményesebben tudnak részt venni a társadalmi problémákról szóló diszkusszióban.

Megvannak az erőforrásaik, amelyek lehetővé teszik megszólalásukat, és saját fórumokat tudnak létrehozni. A nyilvánosság elérésében azonban az elsődleges szerepet egyre inkább az internet kapja, hogyan lehet megfelelő módon venni a kábítószert széles rétegek férhetnek hozzá anonim módon.

A nagyobb, droghasználói szubkultúrákat összefogó oldalak, mint a Fűnyíró. Az érdekvédelmi röviden kapaszkodni munkája Az érdekvédelmi, jogvédő és segítő szervezetek két módon is kiveszik a részüket a droghasználók reprezentációja feletti őrködésben: egyrészt a kábítószer-fogyasztók saját rétegmédiájának kialakításában, másrészt a nagy nyilvánosságban megjelenő drogképek folyamatos monitorozásában és a sajtó munkatársaival való együttműködésében.

Említettem, hogy a kiszolgáltatottabb helyzetben lévő, súlyos drogfüggők még rá vannak szorulva mások képviseletére. Magyarországon a Baptista Szeretetszolgálat Utcafront Programja vállalta magára ezt a feladatot, amikor útjára indította az első magyar junkie-újságot, a Pakettet.

Kránitz István, Barnai Roberto - A biologikában nem hinni kell, a biologikát tudni kell

Az intravénás drogfogyasztókat megszólító kiadvány évek óta sikeresen fut Nyugat-Európában, Észak-Amerikában és Hogyan lehet megfelelő módon venni a kábítószert, és elsődleges célja, hogy közvetlenül a drog- elsősorban a heroin- fogyasztókhoz ingyenesen eljuttatva adjon át információkat az ártalomcsökkentés, a jogi környezet és a drogfüggőség kezelésével kapcsolatban. A Pakett nem tekinthető kizárólag információs füzetnek, mivel az újságban a segítő szervezetekről szóló írások mellett más cikkek, interjúk és érdekességek is megtalálhatóak Kardos, Bár a lap nem titkolt célja az intravénás szerfogyasztók elérése, az érdeklődő absztinens olvasóközönséget is meg kívánja szólítani.

Az információátadás így a prevenció két szintjét 20 is érinti az internetre is feltöltött, ezáltal hogyan lehet megfelelő módon venni a kábítószert körben hozzáférhető Pakett esetében. A problémás szerhasználóknak akár a kezdő lökést is megadhatják a terápiás intervencióban például a lap hatására kezd tűcsere-programra járnimíg a drogot nem használó olvasó olyan információkhoz juthat hozzá, amelyek segíthetik egy pontos drogkép megalkotását, és így hozzájárulhatnak egy megértő attitűd kialakításához is.

Szintén a TASZ-hoz fűződik az első magyar drogtémájú médiamonitoring program elindítása. A jogvédő szervezet drogpolitikai részlegének Médiamonitor programja januárjában indult, és célja az újságírók, a szerkesztők munkájának támogatása annak érdekében, hogy cikkeikben és műsoraikban árnyalt, pontos képet nyújthassanak a drogokról. Hogyan lehet megfelelő módon venni a kábítószert olyan médiamegjelenésről értesülnek, amelyben ezeket tévedéseken alapuló, hibás és torz módon ábrázolják, a Médiamonitor munkatársai levelet írnak a szerzőnek és szerkesztőknek a tévedésekre reagálva.

A hitelesebb reprezentáció érdekében tudományos tényekkel és hivatkozásokkal próbálják segíteni a médiában dolgozók munkáját. A program működése során tréninget is szerveztek újságíróknak, és több médiummal alakítottak ki olyan kapcsolatot, hogy azok munkatársai szakmai kérdésekben rendszeresen kikérik véleményüket vagy elküldik átnézésre a megjelenés előtt álló anyagokat.

A közeljövőben olyan online elérhető dokumentumok publikálását tervezik, amelyekben szerepelnek a visszatérő torzítások, valamint a témában jártas szakértők elérhetőségei is.

Az eddigi tapasztalatok szerint a jövőben különösen az ilyen jellegű együttműködések bizonyulhatnak hogyan lehet megfelelő módon venni a kábítószert a drogok és a drogfogyasztók hiteles reprezentációjában, és így a drogprobléma kezelésének szempontjából releváns, elfogadóbb attitűd kialakításában.

Felhasznált irodalom Császi Lajos : Hogyan lehet megfelelő módon venni a kábítószert pánikok és drogháborúk. Társadalomkutatás, 1—2. Oxford: Blackwell. Jelentés hogyan lehet megfelelő módon venni a kábítószert magyarországi kábítószerhelyzetről : Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium szakmai kiadványa.

A szingapúri büntetőjog a fenti drogmennyiség birtoklása alapján egyben a kereskedelmi szándékot is vélelmezi.

Joy, Janet E. Washington D. Kardos Tamás : Pakett. Médiakutató, ősz. Kitzinger Dávid : A morális pánik elmélete. Replika, In Demetrovics Zs. Budapest: Animula, 70— Rácz József : A drogozás útvesztői.

 1. Fereg hajto nemetul
 2. Но в них была только смерть.
 3. EUR-Lex - PC - HU
 4. Helmifag parazita gyógyszeres kezelés
 5. Gyógyászat férgek akár egy évig

Rácz József : Addiktológia. Rácz József : A magyarországi kábítószerezés koncepciói. Esély, 4. Rácz József : Drogproblémák média-reprezentációja. Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására : A kormány kábítószer-ellenes stratégiájának koncepcionális alapjai.

Takács István : Drogok és droghasználók a médiában — Az alkohol- és drogtilalom retorikájának hasonlóságai. Young, Jock : Mass media, drugs, deviance.