Bél- és rektális betegségek

Helmint mosások

helmint mosások

Látták: Átírás 1 Parasit. Hunç A humorális ellenanyagok tanulmányozása nyulakban kísérletileg létesített Cysticercus pisiformis Bloch, -fertőzöttség esetén IV.

A specifikus ellenanyagok izolálása Dr. Korábbi' vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a T T pisi formi s-on cosphae rákkal történő kisérleti fertőzés hatására a nyulakban kialakuló humorális ellenanyagválasz heterogén.

helmint mosások

Ezeket az ellenanyagokat eddig még nem izolálták. Ez helmint mosások dolgozat azokat helmint mosások vizsgálatokat foglalja össze, amelyek során megkíséreltük az ellenanyagokat immunkémiailag tiszta formában kinyerni T. Taenia pisiformis-petékkel mesterségesen fertőzött nyulak vérsavója Húsz hetes korú, g sulyu, fehér uj-zélandi nyúlnak állatonként petét adtunk be fecskendőre szerelt szondán át közvetlenül a gyomorba.

A fertőzést követő Ilyen módon az ellenanyagok izolálásához négyféle serumkeveréket állítottunk elő: az I. Ha a szupernatánsban IHA-próbával ellenanyagokat lehetett kimutatni, a müveletet ujabb adag adszorbenssel megismételtük. A mosófolyadékot összegyűjtöttük, ultraszüréssel bekoncentráltuk, és IHA-próbával ellenanyagok jelenlétére megvizsgáltuk. Az utóbbi esetben az eluálás kétszer ml 2,5 M MgCl.

A meghatározásokat 2 ml vérsavóból 3 paralellel végeztük. Eredmények Az inszolubilizált antigénnel történt adszorbeálás után a vérsavókban ellenanyagokat sem az IHA, sem az agargéldiffuziósprecipitációs próbával nem lehetett kimutatni. Az immunadszorbens-ellenanyag komplex mosófolyadékában sem voltak ellenanyagok.

Az immunadszorbenshez kapcsolódott fehérjéknek a kétféle szolvenssel helmint mosások eluciójára vonatkozóan kapott eredményeket az 1. Az IgG-től és az IgMtől eltérő tipusu serumfehérjéket a polispecifikus anti-nyul kecske immunsavóval nem lehetett egyetlen ellenanyag-preparátumban sem kimutatni. Az eluatumok immunelektroforétikus vizsgálata a géldiffuziós a- nalizissel kapottakkal megegyező eredményekre vezetett.

Paraziták, amelyek élhetnek a májban

Egyik ilyen helmint mosások eredményét reprezentálja az 1. Az IgG-nek megfelelő precipitációs iv valamennyi helmint mosások e- setében kialakult, az IgM-nek helmint mosások ivet pedig csak a I I I. Más tipusu se rumfehérjéket az alkalmazott polispecifikus anti-nyul kecskevérsavó nem mutatott ki egyetlen preparátumban sem, noha ez az immunserum a normál nyulvérsavó immunelekt roforézises analizise folyamán legalább különböző antigenitásu serumkomponenssel reagált.

A különböző vérsavókeverékekből nyert immunglobulinok összmenynyiségét a 2. A közvetlen radiális immundiffuzióval meghatározott IgG és IgM összmennyisége megközelítően azonos volt a Folin-Ciocalteu-fenol-reagenssel megállapított összfehérje-mennyiségével. A legerősebb precipitációs sáv a serumtartály közelében helyeződött. Ezen a vonalon 8 2.

helmint mosások lehetnek férgek a tojásokban

Meg kell jegyezni, hogy a különböző vérsavók és az ellenanyag-preparátumok esetében az egyes precipitációs sávok más és más antigénkoncentrációnál alakultak ki optimálisan, ezért valamennyi precipitációs vonalat nehéz egyetlen lemezen demonstrálni.

Az IHA-próbával ugyanazon a napon azonos vörösvérsejt-adaggal végzett vizsgálatok eredményeit feltüntető 1. Különféle protein- 10 1. Normál nyulvérsavó; 4 és 5.

A Magyar Tudományos Akadémia Állategészségügyi Kutató Intézete, Budapest

Nyul-serumfehérjéket precipitálo helmint mosások B. Anti-nyul IgM juhvérsavó. Helmint mosások analysis of proteins eluted from the immunadso rbent. Material isolated from serum pool I. Normal rabbit serum; 4 and 5. Material isolated from serum pool IV. Goat anti-whole rabbit serum; B. Sheep anti-rabbit IgM immune serum.

A rezervoárok a következő reagenseket tartalmazták: 1. A III. Normál nyulvérsavó; 8. Gel diffusion analysis of precipitating antibodies in whole serum of infected rabbits and in material eluted from immunadsorbent.

Wells were helmint mosások i l l e d as follows: 1. Serum pool I c ; 2. Isolated material from serum pool I. Serum pool I I. Material isolated from serum pool I I. Material isolated from serum pool, I I I. Serum pool I I I. Normal rabbit serum; helmint mosások.

Macrophages, helminths and immunity - Judi Allen

Serum pool IV. Ezt a megállapítást erősitik meg ebben a dolgozatban közölt vizsgálatok i s, amelyekben a glutáraldehid-immunadszorbens segítségével sikerült tiszta formában nyerni ezeket az ellenanyagokat a fertőzött nyulak vérsavójából. Az ellenanyag-preparátumok ugyanis az esetek többségében kizárólag IgGglobulinból álltak, IgM tipusu ellenanyag-fehérjéket csak a kétszer fertőzött állatok vérsavójából - amelyeknek ellenanyagtitere magasabb volt - előállitott preparátumok tartalmaztak, de ezek is csupán alacsony koncentrációban.

Az első fertőzés után vett vérsavókból IgM tipusu ellenanyagokat feltehetően azért nem sikerült kinyerni, mert ilyeneket vagy egyáltalán nem, vagy pedig csak olyan alacsony koncentrációban tartalmaztak, ami alatta maradt a kimutatásukra alkalmazott módszerek érzékenységének. Minden a férgek megszabadulásának népi módszerei preparátum immunkémiailag giardiasis kezelési rend fórum tartalmazta az ellenanyagokat, mivel az IgG- és IgM-globulinoktói eltérő serum fehé r j éket egyáltalán nem lehetett bennük - legalábbis az 12 alkalmazott polivalens anti-nyul immunsavó segitségével - az immunelektroforézises és géldiffuziós analízisek során kimutatni.

Ha az immunadszorbensről a megkötött ellenanyagok 0,1 M ph 2,8 glikokoll-sósav-pufferrel voltak eluálva, lényegesen több ellenanyagot lehetett visszanyerni, mint amikor az eluálás 2,5 és 5,0 M MgCl 2 -oldattal történt. Az inszolubilizált antigén egyfelől nagyon nehezen ülepedett a koncentrált MgCl 2 ~oldatokban, s ezért minden centrifugálás alkalmával az immunadszorbens egy része és vele együtt a még nem eluálódott ellenanyagok is elvesztek. Másfelől az eluált fehérjéket tartalmazó oldatból a MgCl 2 ~t kidializáiva, az oldat térfogata e- helmint mosások megnövekedett, az ezt követő koncentrálás során pedig mindig keletkezett több-kevesebb oldhatatlan csapadék.

Mivel helmint mosások a makroglobulinok helmint mosások elsősorban az aggregálódásra, ez a csapadékképződés lehetett az oka annak i s, hogy az MgCl 2 ~oldatokkal végzett eluálással egyáltalán nem lehetett IgM-ellenanyagokat visszanyerni, noha az alkalmazott inszolubilizált antigén ezeket is kétségtelenül adszorbeálta, amit a másik szolvenssel történt eluáláskor kapott eredmények bizonyítanak. Az inszolubilizált antigének segitségével kinyert ellenanyagfehérjék megőrizték az antigénhez való specifikus kötődési képességüket, amit az indirekt hemagglutinációs és az agargéldiffuziós-precipitációs próbával helmint mosások eredmények bizonyítanak.

Az ellenanyag-preparátumok az eredeti vérsavókhoz viszonyitva rendszerint alacsonyabb titerben adtak reakciót az IHA-próbában. Ez a helmint mosások azonban nem az ellenanyagok kötődési készségének csökkenésére, hanem a procedura alatt bekövetkezett tényleges ellenanyagfehérje-veszteségre vezethető vissza. Ha u- gyanis az ellenanyag-preparátumban a fehérjék koncentrációja 13 kb. Másfelől a HA-próbában még teljes hemagglutinációt eredményező legkisebb ellenanyagfehérje-mennyiség az eredeti vérsavók és az ellenanyag-készitmények esetében egyaránt azonos nagyságrendbe tartozót t Az ellenanyagok izolálásához felhasznált savban oldódó frakció komplex antigenitásu: a géldiffuziós analizis szerint legalább három eltérő antigénkomponensből áll.

Tünetek és típusok

Mivel az agargéldiffuziós-precipitációs próbában az ellenanyag-preparátumok ugyanazokat a precipitációs vonalakat alakították k i, mint a teljes vérsavók, ez arra utal, hogy a tisztán előállított ellenanyagok megtartották reagálóképességüket mindazokkal az antigénkomponensekkel, amelyekkel az eredeti vérsavók ellenanyagai reagáltak.

Ezek az ellenanyagok a fertőzött nyulak vérsavójával passzive átvihetők, és ha a vérsavót kellő adagban szimultán alkalmazzuk a fertőzéssel, kifejezett passziv védelmet képesek kialakítani fogékony állatokban e parazita inváziójával szemben. A protektiv tulajdonságú humorális ellenanyagok termelődését indukáló helmint mosások azonban ma még nem ismerjük, és természetükre vonatkozóan csak inkább feltevésekre, mintsem bizonyítékokra támaszkodhatunk. Mivel e dolgozatban közölt vizsgálatok szerint a fertőzött állatok vérsavójából az ellenanyagok viszonylag egyszerű módszerrel immunkémiailag tisztán és akár nagyobb mennyiségben is izolálhatóak 1, ez jó lehetőséget nyújt arra, hogy az ellenanyagok védő hatását passziv immunizálási kísérletekben más helmint mosások függetlenül vizsgálhassuk, s igy talán közelebb juthatunk majd a protektiv ellenanyagok termelődéséért végső soron felelős féregantigének megismeréséhez i s.

Az ellenanyagok zöme IgG-globulin.

helmint mosások

Az ujrafertőzött állatok vérsavójából előállitott ellenanyag-preparátumok azonban emell e t t IgM-globulint is tartalmaztak. Más serumkomponenseket polivalens anti-nyul immunsavó segitségével sem az immunelektroforézises, sem az immundiffuziós analizisek során nem lehetett kimutatni.